APPLIA Danmark udgiver branchens fagblad, HVIDVARE-NYT.

HVIDVARE-NYT udkommer 6 gange om året: den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

HVIDVARE-NYT distribueres i et oplag på ca. 3.000 ekspl. til branchens detailforretninger, leverandører og øvrige aktører samt til pressen og politikere.Se annoncepriser her:

!HVIDVARE-NYT!