9. januar 2023

Styrelser og myndigheder

APPLiA Danmark arbejder tæt sammen med en række myndigheder og styrelser indenfor branchens interesseområde.

Vores mål er et fornuftige og bredt accepterede rammevilkår for afsætningen af hvidevarer og forbrugerelektronik i Danmark – samt, når muligt, at gå foran med den grønne omstilling.


Energistyrelsen

APPLiA Danmark har et nært samarbejde med Energistyrelsen (ENS).

Samarbejdet handler primært om energimærker – kontrol med eksisterende energimærker, udformningen af nye energimærker, informationskampagner om energimærkning mv.

APPLiA Danmark har sammen med Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd og Dansk Erhverv opstillet en målsætning om, hvordan energimærkning i butikker skal kontrolleres. Målet er, at mindst 90% af mærkningen skal være korrekt. 


Miljøstyrelsen

APPLiA Danmark har et nært samarbejde med Miljøstyrelsen.

En række emner af stor betydning for branchen og forbrugerne – fra kemikaliepolitik over batteriafgift og el-skrot til madspild bliver drøftet. 

Et særligt aktuelt område (2023) er de forbrugerens ret til den rette reparation samt etableringen af et genbrugsmarked, som fungerer på markedsvilkår.


Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ansvar for den nationale kontrol af produkter, der har kontakt med fødevarer, fx køleskabe, kaffemaskiner mv.


Forbrugerstyrelsen

APPLiA Danmark’s direktør er nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet.

APPLiA Danmark og Forbrugerstyrelsen samarbejder i praktiske spørgsmål ang. korrekt håndtering af forbrugersager og forbrugerret i branchen.  


Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen står for kontrol med el-produkters sikkerhed. Styrelsen står desuden for kontrol af korrekt energimærkning af hvidevarer i butikker og kæder.

APPLiA Danmark har om disse emner et konstruktivt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.


Bolig- og planstyrelsen

APPLiA Danmark og APPLiAs medlemmer deltager i en dialog om, hvordan forbrugernes indeklima kan sikres, fx. via regler for emhætter og emfang i nybyggeri.

Det er vigtigt for os, at der kan føres kontrol med overholdelsen af regler og bestemmerlser samt at disse er koordinerede internationalt.