APPLiA Danmark er aktiv i forbindelse med bekæmpelse af madspild – i det omfang, det er relevant for branchen og dens producenter.