6. januar 2023

Medier og kommunikation

APPLiA Danmark er en forening for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater – læs mere om os her

APPLiA Danmark er en del af APPLiA Europe.

En hovedopgave for sekretariatet består i at formidle viden om og indsigt i problemstillinger tilknyttet brug og håndtering af produkterne, herunder arbejdet for sunde og fair rammevilkår på markedet.

Og ikke mindst hvordan hvidevarer og elektriske husholdningsapparater bidrager til fremtidens bæredygtige hverdag.

APPLiA Danmarks kommunikation og interessevaretagelse på vegne af medlemmerne favner følgende medier og platforme

Magasinet

Hvidvare-Nyt

Magasinet Hvidvare-Nyt udkommer 3 gange årligt.

Find arkivet her

Nyhedsbrevet

APPLiA

Nyhedsbrevet APPLiA udgives hver tredje uge.

Find arkivet her

APPLiA DK
i andre medier

APPLiA Danmark optræder jævnligt i dagblade og andre medier.

Få et overblik over udvalgte historier, citater og indlæg her:
Pressemeddelelser og indlæg

Sociale Medier

Applia Danmark er aktiv på flere af de kendte platforme, herunder