Samarbejde med MST

APPLiA Danmark har et nært samarbejde med Miljøstyrelsen.

En række emner af stor betydning for branchen og forbrugerne – fra kemikaliepolitik over batteriafgift og el-skrot til madspild bliver drøftet.