4. marts 2022

Møderegler

GRUNDREGLER FOR MØDER I APPLiA

APPLiA er som brancheforening er underlagt konkurrencelovgivningen.

APPLiA er optaget af, at foreningens møder på ethvert punkt overholder konkurrencelovgivningens krav om lovlig informationsudveksling mellem medlemmerne.

De vigtigste regler for møder i APPLiA er:

1.1 FØR MØDE

 • Overholdelse af konkurrencereglerne er første punkt på dagsordenen.
 • Mødets deltagere er bekendt med konkurrenceretlig compliance
 • Kontakt APPLiA, hvis du er i tvivl om et punkt på dagsordenen

1.2 UNDER MØDE


• Mødets deltagere gøres bekendt med ”Grundregler for møder i AppliA”
• Hver mødedeltager skal ved underskrift bekræfte sin deltagelse
• Der udarbejdes mødereferat
• Diskussionerne holdes til de temaer, der fremgår af dagsordenen.
• Ved dagsordenspunkter af potentielt sensitiv konkurrenceretlig karakter deltager en konkurrenceretskyndig jurist.
• Diskuteres ikke-lovlige temaer (se pkt. 1.4.), påhviler det hver enkelt mødedeltager umiddelbart at give udtryk for, at emnet ikke kan drøftes og at anmode mødelederen om, at drøftelsen afbrydes. Denne afstandtagen skal fremgå af mødets referat.
• Fortsættes den ikke-lovlige drøftelse, påhviler det hver enkelt mødedeltager at forlade mødet. Denne afstandtagen skal fremgå af mødets referat.
• Præsentationer og oplæg kan ikke indeholde anden information end den, som lovligt kandeles mellem konkurrenter (se pkt. 1.4.)
• Ekstra årvågenhed udvises ved diskussioner i pauser og under punkter som ”eventuelt”


1.3 EFTER MØDE


• Snarest muligt efter mødet skal alle mødedeltagere modtage udkast til mødereferat for bemærkninger.
• Har en konkurrenceretskyndig advokat ikke været til stede på mødet, sendes relevante mødereferater til vedkommende for bemærkninger.
• Eventuelle uklarheder i referat meddeles så hurtigt som muligt til mødets referent.

1.4 LOVLIGE OG IKKE LOVLIGE TEMAER

Følgende temaer vil normalt være lovlige at drøfte på møder i AppliA:

 • Lovgivningsarbejde, herunder lovforslag, høringssvar etc.
 • Ikke-konfidentielle og ikke-kommercielle tekniske forhold relevante for branchen
 • Ikke-konfidentiel og ikke-kommerciel information om fx efterlevelse af miljø- og andre myndighedskrav etc.
 • Generel, ikke sensitiv information om markedsudviklingen på helt overordnet plan
 • Generel lobbyaktivitet
 • Repræsentation i andre brancheorganisationer og -fora
 • Retningslinjer for overordnet etisk eller samfundsmæssig adfærd, herunder udarbejdelse af informations- og præsentationsmateriale om branchen.

Følgende temaer er ikke lovlige at drøfte:

 • Prissætning, herunder, men ikke begrænset til individuelle aktørers prissætning, prisforskelle mellem aktører, prisændringer, marginer, rabatter, kommisionssatser, kreditbetingelser, markeds- og/eller salgsbetingelser.
 • Kapacitet, herunder planlagt fremtidig kapacitet, kapacitetsbegrænsning, produktionsniveau, produktionsprocesser etc.
 • Kunde- og områdedeling, herunder forhold knyttet til individuelle kunder, planer om at byde eller ikke byde på kontrakter, planer om nye markeder eller andre former for arbejdsdeling.
 • Information om tilbud/udbud, herunder hverken indleverede eller fremtidige tilbud/udbud.
 • Økonomisk information om produktions- eller distributionsomkostninger, metoder til beretning af omkostninger, individuel information om leverandører, lager, salg mv.
 • Fremtidige forretningsplaner, herunder, men ikke begrænset til, information om fremtidig prispolitik, udvikling af nye produkter etc.
 • Udveksling af enhver anden kommercielt følsom information, som kan bidrage til reduceret markedsmæssig usikkerhed for aktørerne.


København, 2018

Som vedtaget på FEHA Generalforsamling 27. april 2017. (FEHA ændrede 24. april 2018 navn til AppliA Danmark).

”Grundregler for møder” er udarbejdet i samarbejde med Lassen Ricard Advokat-aktieselskab