13. oktober 2021

Markedsdata

MDA/SDA: 

Styksalg på det danske marked 2022

Data dækker alle APPLiA Danmark medlemmer. Se medlemsliste.

Eftertryk af statistikker tilladt med tydelig kildeangivelse. Kilde: APPLiA Danmark Markedsdata

For yderligere information, nordiske tal og historik, kontakt APPLiA Danmark’s sekretariat.

2022: Fordeling af styksalg – MDA (Hvidevarer)

2022: Fordeling af styksalg – SDA (Små el-husholdningsapparater)

Hvidevarer & små elektriske husholdningsapparater – hvor stort er markedet (2022)?

Ti års tal for styksalget – download excel ark