Forbrugerstyrelsen

APPLiA Danmark’s direktør er nævnsmedlem i Forbrugerklagenævnet.

APPLiA Danmark og Forbrugerstyrelsen samarbejder i praktiske spørgsmål ang. korrekt håndtering af forbrugersager og forbrugerret i branchen.