APPLiA Danmark servicechefer

Servicechefer

APPLiA Danmark har et udvalg for servicechefer. Udvalget mødes 1-3 gange om året. Formålet er erfa-udveksling om dansk og international jura samt inspiration via eksterne talere.

APPLiA Danmark Servicecheferne har taget initiativ til bl. a.:

En revision af grunduddannelserne for møntører af hvidevarer incl. et “APPLIA fagbrev” (2021)

Et forslag om borgerfradrag for professionel service her. (2018)

Folderen 9 Anbefalinger om God Service her. (2017)