APPLiA Danmark servicechefer

Servicechefer

APPLiA Danmark har et udvalg for servicechefer, som mødes to gange om året. Formålet er erfa-udveksling om dansk og international jura samt inspiration via eksterne talere.

APPLiA Danmark Servicecheferne udgiver en folder med.

Find APPLiA Danmarks forslag om borgerfradrag for professionel service her. (November 2018)

Find 9 Anbefalinger om God Service her. (Marts 2017)

Find Alternativets beslutningsforslag om reparation og vedligehold her (Februar 2016)