6. oktober 2021

APPLiA Danmark møder

APPLiA Danmarks medlemmer mødes to gange om året.

Møderne giver APPLiAs medlemmer og associerede medlemmer i Elektronikbranchen.dk en opdatering på den aktuelle udvikling samt mulighed for at hente inspiration til det daglige arbejde.

Møderne foregår inden for de rammer for informationsudveksling, som brancheforeningen har vedtaget (“Grundregler for møder i APPLiA Danmark”) på baggrund af konkurrencemyndighedernes regelsæt.

Branchedag
Næste APPLiA Danmark Branchedag (& generalforsamling) er torsdag den 20. april 2023 på Kongebrogården i Middelfart.

Medlemsmøde.

Næste APPLiA Danmark Medlemsmøde foregår torsdag den 26. oktober 2023 på KolleKolle ved Værløse/København.

Desuden arrangerer APPLiA Danmark (minimum) et årligt møde for APPLiA Servicechefer og samt, ved behov, webinarer.

Temaer for APPLiA webinarer kan være fortolkning af købelov, det kommende emballageansvar eller præsentation af ny lovgivning.