APPLiA Danmark møder

APPLiA Danmarks medlemmer mødes to gange om året. Møderne forgår i hybrid-form – face/face samt mulighed for deltagelse online.

Møderne foregår inden for de rammer for informationsudveksling, som brancheforeningen har vedtaget (“Grundregler for møder i APPLiA Danmark”)

Branchedag
Næste APPLiA Danmark Branchedag (& generalforsamling) er torsdag den 18. april 2022 på Kongebrogården i Middelfart.

Medlemsmøde.

Næste APPLiA Danmark Medlemsmøde foregår torsdag den 27. oktober 2022 i København.