APPLia Danmark møder

APPLiA Danmarks medlemmer mødes to gange om året.

Møderne foregår inden for de rammer for informationsudveksling i brancheforeninger, som er givet af Konkurrencestyrelsen.

Branchedag
Næste APPLiA Danmark Branchedag (& generalforsamling) er torsdag den 11. april 2019.

Medlemsmøde.

Næste APPLiA Danmark Medlemsmøde