APPLiA Danmarks medlemmer mødes to gange om året. Møderne foregår inden for de rammer for informationsudveksling i brancheforeninger, som er givet af Konkurrencestyrelsen.

Branchedag.
Næste APPLiA Danmark Branchedag (& generalforsamling) er torsdag den 11. april 2019.Medlemsmøde.

Næste APPLiA Danmark Medlemsmøde foregår 1. november 2018 kl. 15.