APPLiA Danmark høringssvar (energi)

APPLiA Danmark afgiver med mellemrum høringssvar om energipolitik.

Her de seneste:

Lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse mm 2021 – 17546

Lovforslag om fremme af energibesparelser

Lovforslag om nedlæggelse af Energisparerådet

Læs også