Consumer Electronics

APPLiA Danmark har siden 1. juli 2019 repræsenteret producenter og importører af AV-udstyr i Danmark – samlet i organisationen Consumer Electronics Danmark

Aftalen om dansk interessevaretagelse løber i denne omgang frem til 30. juni 2023. Formålet er at sikre fornuftige rammevilkår for branchen og dens produkter.

Consumer Electronics Danmark drives af APPLiA i samarbejde med Branschkansliet i Stockholm.

De deltagende virksomheder er:

Consumer Electronics Danmark er aktiv i forhold til en række sager på linje med APPLiA inden for miljø og energi. Desuden varetages producenternes interesser i forbindelse med blankmedieafgiften og implementeringen af denne afgift.

For mere information om arbejdet med og for Consumer Electronics Danmark, kontakt direktør Henrik Egede