14. oktober 2021

APPLiA høringssvar mv.

APPLiA Danmark har til formål at påvirke politikere og embedsmænd, så rammevilkår på markedet er fornuftige.

Kom med ind i vort politiske maskinrum!

Vi afgiver med mellemrum høringssvar og synspunkter til politikere og embedsmænd på områder, der er relevante for branchen. Mange af vore høringssvar handler om at sikre en konkret, bæredygtig udvikling – og sikre fair vilkår for handelen, både for forbrugere og leverandører.

Høringssvarene dækker forskellige politik-områder – og er nedenfor listet kronologisk:

2023:

Forbrugerne skal få skatte-bonus for reparation af hvidevarer og elektronik. Budskabspapir fra Forbrugerrådet Tænk og APPLiA Danmark. April 2023.

2022:

Kommunale genbrugspladser og byttehjørner. Høringssvar til Energistyrelsen. Oktober 2022.

Øget genbrug og kommunale byttehjørner. Øget genbrug og kommunale byttehjørner. Høringssvar til Miljøstyrelsen. Oktober 2022.

Graduerede miljøbidrag. Høringssvar til Miljøstyrelsen. August 2022.

Kommunal håndtering af brugt elektronik. Brev til Ankestyrelsen. Januar 2022.

2021:

Markedsbaseret genbrug. Høringssvar til Energistyrelsen. December 2021.

Emhætter og emfang i nybyggeri (BR 18). Høringssvar til Bolig- og planstyrelsen, November 2021.

Brev til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad. Med TEKNIQ Arbejdsgiverne. Juni 2021.

Emhætter og emfangi nybyggeri (BR 18). Brev til Bolig- og Planstyrelsen. Med TEKNIQ Arbejdsdgiverne. Marts 2021.

Reklamationsret, undersøgelsesgebyr mv. Høringssvar til Justitsministeriet. Februar 2021.

Cirkulær økonomi. Høringssvar til Miljøministeriet. Januar 2021.  

2020 og ældre:

Reklamationsret og grøn omstilling. APPLiA brev til Justitsministeriets udvalg vedr. varedirektivet. Oktober 2020. 

Høringssvar på dansk WEEE-implementering. Høringssvar. Miljøstyrelsen. December 2019

Fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformat (WEEE). Høringssvar. Miljøstyrelsen. December 2018

Permanent BoligJobordning. Høringssvar. Skatteministeriet. 2018

Ændring af WEEE-direktiv. Høringssvar. Miljøstyrelsen. Januar 2018

Harmonisering af europæisk producentdatabase. Høringssvar. September 2017.

Håndværkerfradrag. APPLIAs forslag til fradrag for professionel hvidvareservice. Mail til Folketingets Skatteudvalg. September 2017. 

Affaldsdatabekendtgørelse  – August 2017

Cirkulær Økonomi. December 2015

Strategi for affaldsbekæmpelse – 2015

Byggevarer i kontakt med drikkevand . – 2015

Det danske ftalatforbud – 2014

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen – 2014

Lovforslag om fremme af energibesparelser – 2011

Lovforslag om nedlæggelse af Energisparerådet – 2011