Servicechefer.

APPLiA Danmark har et udvalg for servicechefer, som mødes to gange om året. Formålet er erfa-udveksling om dansk og international jura samt inspiration via eksterne talere.

APPLiA Danmark Servicecheferne udgiver en folder med.

Find 9 Anbefalinger om God Service her. (Marts 2017)