APPLiA Danmarks medlemmer mødes to gange om året. Møderne foregår inden for de rammer for informationsudveksling i brancheforeninger, som er givet af Konkurrencestyrelsen.

Branchedag.
Næste APPLiA Danmark Branchedag (& generalforsamling) er tirsdag den 24.april 2018. Medlemsmøde.

Næste APPLiA Danmark Medlemsmøde foregår i november 2018.